5 Asistent Carmen Speranta Niculina - Balneofizioterapie - Profile - PaginaMedicala.ro
Home Asistent Carmen Speranta Niculina

Asistent Carmen Speranta Niculina online
Loc de munca: Spitalul de Recuperare Sf Gheorghe
Specializare: Balneofizioterapie

profil
Educatie
UMF IASI
Sectia: Asistenta medicala
Promotia: 2009
Experienta
Spitalul de Recuperare Sf Gheorghe
1985 - prezent
Functie: asistent medical pr. S sef
Departament: Laborator Reabilitare Medicala
Descriere: Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Niculina, Carmen, Speranța Adresă(e) Aleea Primăverii nr. 2, bl. S3, ap. 4, cod poştal 710087, mun. Botoşani, jud. Botoşani, România Telefon(oane) Fix: +40 231583048 Mobil: +40 741083010 E-mail(uri) niculina_carmen@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 25.03.1962 Sex Feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Asistent Sef in cadrul Laboratorului de Medicina Fizica si Recuperare Medicala Spitalul de Recuparare „Sf. Gheorghe” Botosani A Experienţa profesională Perioada Din 1991 – 2002 Asistent medical principal cu funcţia de asistent coordonator în cadrul Laboratorului de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală Perioada Din 2002 până în prezent Funcţia sau postul ocupat Asistent medical principal cu funcţia de asistent şef în cadrul Laboratorului de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilităţi legate de organizarea şi coordonarea activităţii cadrelor medicale medii şi auxiliare; Lucrul direct cu pacienţii, specific activităţii de recuperare medicală Numele şi adresa angajatorului Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” din Botoşani, judeţul Botoşani, România Tel.: +40 231512822 Educaţie şi formare Laboratorul de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală Perioada 2011 Calificarea / diploma obţinută Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii medicali din ambulatorii de specialiotate si spitale in brain aging Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare ANA ASLAN INTERNATIONAL ACADEMY OF AGING Coordonator: Conf. Dr. LUIZA SPIRU Educaţie şi formare Perioada 2005 - 2009 Calificarea / diploma obţinută Asistenţă medicală generală Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Discipline: - pedagogie medicala - chirurgie; - balneofizioterapie; - educaţie fizică medicală şi principii de educaţie; - algeziologie; - ATI şi medicină de urgenţă; - medicină internă; - cardiologie; - nefrologie; - pedagogie medicală; - tehnici de comunicare lingvistică Competenţe: - educaţia pentru sanatate a pacienţilor - masuri de promovare a sănătăţii prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor în populaţie - notiuni asupra sistemelor de ingrijiri in sanatate si modului de organizare in unitatile medicale - notiuni de protectie a muncii in unitatile medicale.Precautiunile Universale - metode de prevenire si control a infectiilor nosocomiale - metode de sterilizare, dezinfectie in unitatile medicale – coordonare - documentarea medicala pe baza metodelor de cercetare a literaturii scrise cu ajutorul Internet-ului - redactarea si prezentarea unei lucrari stiintifice medicaleNumele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi - Filiala Botoșani Perioada 2009 Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Curs de specializare pentru ocupaţia „formator” Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Asociația HUMANITAS TINERET Botosani Perioada Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 2009 Centrul de Educatie Medicala Continua Iasi Participare la Conferinta Nationala cu Participare Internationala de Educatie Terapeutica a pacientilor Cronici Calificarea / diploma obţinută 2004 şi 2007 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Certificat de absolvire - Curs de management spitalicesc pentru directorii de ingrijiri şi asistentii şefi Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Scoala Natională de Sanatate Publică si Management Sanitar Perioada Centrul de Pregatire pentru Informatica si calculatoare Craiova 2003 Curs de formare operator calculatorPerioada 1999 Calificarea / diploma obţinută Certificat in specialitatea balneofizioterapie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul de perfecţionare si pregatire superioara de specialitate a asistentilor medicali, Botoşani Perioada 1991 Sustinerea examenului de grad principal Perioada 1991 - 1992 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala postliceală sanitară, Botoşani Perioada 1976 - 1980 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul sanitar, Botoşani Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Româna Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba franceză A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate dezvoltată de comunicare cu diferite tipuri de personalităţi umane Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă îndelungată în organizarea a diferite activitaţi şi coordonarea colectivului în care lucrez, în limitele atribuţiilor de serviciu Competenţe şi aptitudini tehnice Minimul necesar lucrului în condiţii de siguranţă cu aparatura de electroterapie Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel Utilizare scanner, imprimanta Alte competenţe şi aptitudini Preocuparea constantă pentru autoperfecţionare, capacitatea de adaptare, asimilarea cu uşurinţă a cunoştinţelor noi, tenacitate Permis(e) de conducere Categoria B
Localitate: Botosani, Botosani, Romania
Contact
Pentru a vizualiza intregul profil va rugam sa va inscrieti sau sa va autentificati.
Ai nevoie de ajutor?
Ne poti contacta (L-V 9:00 - 18:00) prin:

Telefon: 021/209.56.64
Email: info@paginamedicala.ro