Sectii clinice
 • Anatomie patologica
 • Ati adulti
 • Balneofizioterapie
 • Cardiologie
 • Chirurgie buco-maxilo-faciala
 • Chirurgie generala
 • Chirurgie si ortopedie pediatrica
 • Dermatologie
 • Diabet-nutritie
 • Ecografie
 • Epidemiologie
 • Medicina interna
 • Neurochirurgie
 • Obstetrica-ginecologie
 • Oftalmologie
 • Oncologie
 • Ortopedie
 • Otorinolaringologie
 • Pediatrie
 • Pneumoftiziologie
 • Psihiatrie
 • Radiologie
Pozitie top spital
Specialitate Pozitie Punctaj
Otorinolaringologie  
1
1,000
Cardiologie  
14
804
Anatomie patologica  
22
740
detalii
Contact

SPITALUL CLINIC DE URGENTA VASLUI

Adresa: Str. Stefan cel Mare, nr. 233,
Vaslui, Judetul Vaslui

Telefon: 0235312120
Web: www.sjuvaslui.ro

Program:
Non-stop

SPITALUL CLINIC DE URGENTA VASLUI

PREZENTAREA GENERALǍ A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢǍ VASLUI

CARACTERISTICI DE ANSAMBLU

Pe 31 iulie 1972 se înfiinţeaza Spitalul Judeţean Vaslui care va funcţiona cu o capacitate de 1035 de paturi. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui este o unitate sanitară cu paturi (990 paturi) cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale de specialitate, fiind înfiinţat prin HG 462/90 şi Ordinul MS 647/90.

Serviciile medicale acordate de spital sunt: prevenire, curative, de recuperare, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului.

Potrivit legii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui răspunde pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, ce determină prejudicii cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpă medicală, răspunderea este individuală.

Ca orice spital, are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, cu atât mai mult dacă starea sănătăţii persoanei este critică.

Fiind spital judeţean de urgenţă, el este în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de dezastre, război, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de urgenţă, fiind obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor.
Are un număr de salariaţi de 1193 din care:
medici – 119
asistenţi medicali – 554
alt personal cu pregatire superioară – 25
registratori şi statisticieni – 26
infirmieri, îngrijitori, brancardieri – 290
personal tesa – 57
muncitori - 122

ORGANIZAREA ŞI FINANŢAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢǍ VASLUI
ORGANIZAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Unitatea cuprinde în sistemul său organizatoric şi funcţional urmatoarele:
28 de secţii;
ambulatoriu de specialitate integrat;
4 dispensare şcolare;
11 grădiniţe;
laboratoare de analize medicale;
laborator de medicină legală;
unitate primire urgenţă;
serviciul de radiologie;
compartimente funcţionale:
compartiment informatică şi statistică medicală;
birou RUNOS( resurse umane, normare, organizare, salarizare):
birou financiar – contabilitate;
birou administrativ;
oficiu juridic şi audit intern;
compartimente auxiliare: - bloc alimentar, secţie lenjerie, spălătorie, centrală termică, formaţia de întreţinere şi reparare a cladirii şi instalatori.

Spitalul este organizat în compartimente şi servicii conform ordinului de organizare emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.


FINANTAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Spitalul Judeţean de Urgenţa Vaslui este finanţat de:

Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate - 90% - care ofera finanţare conform contractului cadru, reînnoit în fiecare an, pe baza indicatorilor realizaţi. Contractul cadru se calculeaza ca medie a realizărilor pe ultimii 5 ani şi a indicelui de complexitate „DRG” – Diagnosis Relatid Groups (plata după indicele de complexitate) realizat în anul precedent.
Bugetul de Stat – 7-8%;
Bugetul local – 2-3%.

Drepturile privind sistemul de ocrotire a sănătăţii populaţiei se stabileşte pe baza contractului cadru elaborat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătăţii aprobat prin Hotarare de Guvern.

Finanţarea spitalelor publice se asigură din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri investiţionale în profil medical sau medico-social, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din veniturile obţinute de la persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii.

De la bugetul de stat se asigură finanţarea unor programe naţionale de sănătate (program SIDA, program Diabet, program Oncologie, program Pmeumologie, program Psihiatrie, program Dializă), realizarea de construcţii noi, efectuarea unor reparaţii capitale (consolidarea spitalului), precum şi dotarea cu echipamente medicale de înalta performanţa.

Activitatea financiară a unitaţilor sanitare se desfasoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat in conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Indicatorii specifici utilizaţi in cadrul acţiunii de sănătate sunt: numărul unităţilor sanitare cu paturi pe total şi pe principalele categorii, numărul paturilor de asistenţă medicală şi profilactică, zilele de spitalizare pe total şi pe principalele categorii de unităţi sanitare cu paturi. În fundamentarea cheltuielilor se utilizează şi alte informaţii ca şi alţi indicatori privind modul de realizarea a acţiunii de sănătate în perioada precedentă, cum ar fi: durata medie de spitalizare, paturi utilizate, mortalitate în spital, cheltuieli realizate pe un pat de spital (pat efectiv ocupat, rulaj efectiv pe pat).