Sectii clinice
  • Ati adulti
  • Chirurgie generala
  • Chirurgie plastica
  • Medicina de urgenta
  • Medicina interna
  • Ortopedie
  • Radiologie
Pozitie top spital
Specialitate Pozitie Punctaj
Radiologie  
1
1,000
Medicina interna  
1
1,000
Medicina de urgenta  
1
1,000
Chirurgie generala  
1
1,000
Chirurgie plastica  
1
1,000
Ati adulti  
5
933
Ortopedie  
11
837
detalii
Contact

SPITALUL CLINIC DE URGENTE SF. IOAN

Adresa: Str. General Berthelot nr.2 ,
Iasi, Judetul Iasi

Telefon: 0232 216586
Web: spital-urgente-iasi.ro

Program:
Non-stop

SPITALUL CLINIC DE URGENTE SF. IOAN
Noi avem grija de dumneavoastra

Unitate sanitară categoria a V-a, numār paturi: 195.


Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi funcţioneazã în clãdirile unui fost palat boieresc al familiei Ghica Brigadir construit la jumãtatea secolului XIX, construcţie înregistratã drept monument instoric şi de arhitecturã.
Era compus din patru clãdiri cu destinaţii diferite.
A funcţionat ca spital de copii de la 18 iunie 1886, fiind proprietatea Epitropiei Spitalului Caritatea, devenind unitate cu persoanalitate juridicã pînã în anul 1931 cînd devine spital de chirurgie generalã.Acest asezãmînt a fost înfiinţat în anul 1880 de cãtre persoane proeminente din societatea moldoveneascã fiind înzestrat dupã patru ani, de descendenţi ai familiei Domitorului Alexandru Ioan Cuza cu Mosia Ruginoasa din fostul Judeţ Baia, fãrã a se cunoaste precis data, deoarece la Arhivele Statului nu se posedã nici un act de proprietate, decît cel al fundãrii, arhiva fiind distrusã în timpul rãzboiului.


În 27 septembrie 1948 mai primeste o clãdire situatã în str. Lascãr Catargi nr. 39, fostã proprietate a familiei Sturdza, în care din anul 1944 a funcţionat o scoalã de infirmiere.
In anul 1948 imobilele Spitalului de Chirurgie Generalã trec din proprietatea Epitropiei în patrimoniul Ministerului Sãnãtãţii, situaţie juridicã existentã şi în prezent.


Clãdirile sunt amplasate în cartierul Copou, zonã rezidenţialã închegatã la sfîrsitul sec. al XVIII-lea si începutul sec. al XIX-lea, fiind conceputã si realizatã în stil neoclasic, stil rãspîndit în toatã Europa primei jumãtãţi a sec. XIX. şi care este bine reprezentat la Iaşi.
La fel ca şi alte palate boiereşti ale oraşului Iaşi, şi acesta este înconjurat de un parc.
Compoziţia planimetricã se înscrie în tradiţia palatelor şi caselor boieresti, dezvoltîndu-se aproape simetric faţã de axul longitudinal. Stilul neoclasic se reflectã şi în elementele de plasticã arhitecturalã interioarã şi exterioarã.


Intrarea principalã este marcatã prin trei ferestre cu arcuri în plin centru cu ancadramente clasice, parterul fiind marcat prin basaje false realizate din tencuialã.
În ultimii 120 ani clãdirile au avut funcţiunea de spital, ele nefiind concepute pentru aceasta. Din acest motiv au suferit numeroase modificãri, îmbunãtãţiri, intervenţii, modernizãri.
Datoritã faptului cã în prezent clãdirile unde funcţioneazã Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi se aflã într-un stadiu avansat de uzurã fizicã si moralã (datoritã seismelor, folosirii neadecvate cît şi lipsei fondurilor pentru reparaţii capitale si de întreţinere), în anul 1996 s-a aprobat construirea unui nou spital, amplasat în incinta parcului şi pe un teren alãturat, concesionat de la primãria Iaşi.


Clãdirile existente, fiind monumente istorice şi de arhitecturã, vor fi menţinute, consolidate şi modernizate şi li se va da o nouã destinaţie, de învãţãmînt medical universitar.