Home Vox medici Prof. Ion Fulga - prezentare medic
Vox medici - Doctor Prof. Ion Fulga - prezentare medic
prezentare medic
Prof. Ion Fulga
Medic internist
FORMARE PROFESIONALA: 1964 -
1972 - Şcoala Generală
Păduroiu, jud. Argeş. 1972 -
1976 - Liceul teoretic "N.
Balcescu" Piteşti, (şef de
promoţie). 1976 - 1982 -
Facultatea de Medicină Bucureşti,
(media generală la absolvire
9,90). 1985 - 1988 -
Specializare în medicină vezi tot

Prof. Ion Fulga

Prof. dr. Ion Fulga este Prorector UMF Bucuresti si Sef de Catedra Farmacologie UMF Bucuresti. A infiintat in 1999 Agentia Nationala a Medicamentului.

Activitate profesionala

FORMARE PROFESIONALA:
1964 - 1972 - Şcoala Generală Păduroiu, jud. Argeş.
1972 - 1976 - Liceul teoretic "N. Balcescu" Piteşti, (şef de promoţie).
1976 - 1982 - Facultatea de Medicină Bucureşti, (media generală la absolvire 9,90).
1985 - 1988 - Specializare în medicină internă, gradul de medic principal de medicină internă obţinut cu nota finală de 9,66.
1986 - Atelier pedagogic organizat la Bucureşti de OMS. 1987 - Stagiu de perfecţionare în Laboratorul Catedrei de Farmacologie a Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca.
1989 - 1995 - Doctorand în farmacologie la Facultatea de Medicină Cluj-Napoca, apoi transferat la Bucureşti.
1990 - Bursa INSERM la Paris, stagiu de cercetare de 3 luni efectuat în Laboratorul de Farmacodinamie Moleculară al Prof. B.Roques, Facultatea de Farmacie a Universităţii Paris V.
1991 - Bursa "haut niveau" oferită de Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei din Franţa, stagiu de 4 luni efectuat în Laboratorul de Farmacodinamie Moleculară al Prof. B. Roques, Facultatea de Farmacie a Universităţii Paris V.
1996 - Curs CEFOR în farmacologie, organizat la Bucureşti sub patronajul Fundaţiei Europene pentru Învăţământ (TEMPUS-PHARE) susţinută de CNRS şi INSERM (Franţa)FUNCŢII ANTERIOARE ŞI ACTUALE
1982-1984 - Medic stagiar 1984-1987 - Asistent universitar stagiar la Catedra de Farmacologie a Facultăţii de Medicină Bucureşti 1987-1993 - Asistent universitar la Catedra de Farmacologie a Facultăţii de Medicină Bucureşti (până în 1990 ca suplinitor, apoi ca titular)
1985-1988 - Medic secundar de medicină internă, 1/4 normă farmacolog clinic la Clinica Medicală a Spitalului Clinic al Sectorului IV Bucureşti1988-1995 - Medic specialist medicină internă, 1/2 normă farmacolog clinic, ICSMCF Spitalul Clinic al Sectorului IV, Clinica Medicală până în 1990, apoi la Spitalul Municipal Bucureşti, Clinica Medicală I1993-1997 - Şef de lucrări Catedra de Farmacologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti1995-1996 - Medic primar medicină internă, 1/2 normă farmacolog clinic, ICSMCF la Spitalul Universitar Bucureşti, Clinica Medicală I
1996-1998 - Medic primar medicină internă, 1/2 normă Clinica de Nefrologie Spitalul Clinic Sfantul Ioan, Bucureşti
1997-2000 - Conferenţiar Catedra de Farmacologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti
1998 - Director al Direcţiei Farmaceutice din Ministerul Sănătăţii
1999- 2002 - Preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului (înfiinţată la 1.01.1999)
2000- - Profesor universitar şef de catedră, Catedra de Farmacologie si Farmacoterapie a
Facultăţii de Medicină U.M.F. Carol Davila Bucureşti
2000-- Membru în Consiliul Facultăţii de Medicină al U.M.F. Carol Davila Bucureşti2004-- Membru în Senatul Universitar al U.M.F. Carol Davila Bucureşti
2005-2008 - Preşedinte al Consiliului pentru Studii Doctorale al Universităţii
2008- - Prorector cu prebleme de relaţii internaţionale şi integrare europeană.

Activitate didactica

- Reprezentant al Facultăţii de Medicină pentru programul SOCRATES-ERASMUS- Membru al Cercului de pedagogie medicală de la înfiinţarea sa în 1986- Participare, în calitate de moderator, la 4 ateliere pedagogice organizate de U.M.F. Bucureşti
- Coautor la cursul de farmacologie pentru studenti aparut în editii succesive incepand cu anul 1990, la Ed. ALL Bucuresti
- Autor principal şi coordonator al cursului de farmacologie pentru studenţi apărut în 2004 la Editura Medicală Bucureşti
- Coautor la Îndreptarul pentru prescrierea medicamentelor pentru uzul studenţilor în medicină, apărut în 1993 la Ed. ALL Bucuresti
- Coautor la lucrarea Farmacologie, teste pentru autoevaluarea studenţilor, apărută în 1995 la Ed. All, Bucuresti 1995- Coautor la lucrarea Teste de cardiologie şi endocrinologie (sub redacţia M. Coculescu, M. Cinteză, E. Nicolau, I. Bruckenr) apărută în Editura Universitară Carol Davila
Bucureşti 1996.
- Paritipant în două programe TEMPUS, unul din ele vizând introducerea tehnicii de calcul în integrarea învăţământului preclinic cu cel clinic în probleme de cardiologie şi endocrinologie.
- Participant activ la modernizarea învăţământului de farmacologie la nivelul Catedrei:
- Redactarea obiectivelor de învăţământ
- Modernizarea învăţământului de lucrari practice prin introducerea de probleme de farmacologie care să fie rezolvate de studenţi lucrând în grupe mici.
- Elaborarea de teste scrise obiective pentru evaluarea formativă şi certificaţională a studenţilor
- Îndrumător de lucrări de diplomă (câte 2 lucrari de diploma anual, toate notate cu nota 10)- Conducător de cercuri ştiinţifice studenţeşti soldate cu comunicari la sesiunile ştiinţifice studenţeşti (unele din ele premiate pe plan local şi naţional)
- Conducător de doctorantură în farmacologie- Fost preşedinte al Consiliului de Studii Doctorale al Universităţii
- Membru în Consiliul Facultăţii de Medicină al U.M.F. Carol Davila Bucureşti
- Membru în Senatul Universitar al U.M.F. Carol Davila Bucureşti

Activitate stiintifica

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:Lucrări ştiinţifice: 183, dintre care:
- comunicate: 59
- publicate: 124 dintre care 12 cărţi (două ca singur autor, trei coordonator) şi un brevet de invenţie. Problematica abordată: Psihofarmacologie experimentală, opioizi endogeni şi exogeni, blocante ale canalelor de calciu, medicaţia SNV, reologia sângelui, medicină internă, legislaţie şi reglementări în domeniul medicamentului.

Am contribuit în mod decisiv la introducerea tehnicii de calcul în cercetare, învăţământ, documentare şi comunicaţii la nivelul catedrei (În prezent dispunem la catedra de acces la sistemele moderne de documentare electronică si la reţeaua INTERNET şi avem posibilitatea să analizăm cu ajutorul calculatorului electronic o serie de funcţii biologice)
Membru al Societatii Române de Farmacologie Terapeutică şi Toxicologie Clinică din cadrul Asociaţiei Medicale Române (vicepreşedinte)
Membru al Societăţii Române de Farmacie Membru al Sicietăţii Române de Istoria FarmacieiMembru al Asociaţiei Europene de Farmacologie Clinică şi Terapeutică (EACPT)
Membru al Societăţii Europene de Istoria FarmacieiMembru al Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe
Consultant ştiinţific al revistei “Romanian Journal of Biophysics”
Membru în comitetul de redactie al revistei "Medicina Naţională"
Membru în comitetul de redacţie al Revistei de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică
Membru în colegiul de redacţie al revistei Medicina Modernă
Membru fondator al Forulului Naţional al Proprietăţii Intelectuale.
Membru în Comitetul Director al Forumului PanEuropean al Medicamentului (PanEuropean Regulatory Forum – PERF), 1999-2002.
Consultant al Ministerului Sănătăţii în numeroase probleme de legislaţie în domeniul medicamentului.

Premii

DIPLOME şi TITLURI OBŢINUTE
1982 Medic de medicină generală
1984 Asistent universitar stagiar
1985 Medic secundar de medicină internă
1987 Asistent universitar titular
1988 Medic principal de medicină internă
1993 Şef de lucrări Disciplina de Farmacologie a U.M.F. Carol Davila Bucureşti.
1995 Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea farmacologie 1995 Medic primar boli interne
1996 Competenţă de farmacologie clinică
1997 Conferenţiar Catedra de Farmacologie a Facultăţii de Medicină U.M.F. Carol Davila Bucureşti.
2000 Medic primar de Farmacologie Clinică (specialitate nou înfiinţată)
2000 Profesor universitar Catedra de Farmacologie şi Farmacoterapie a Facultăţii de Medicină U.M.F. Carol Davila Bucureşti.
2001 Conducător de doctotantură în domeniul farmacologiei

Cărţi publicate: (singur autor sau coordonator)

1.I.G.Fulga: Antibioză, antibiotice, antibioterapie, Ed. Medicală Bucureşti 1989
2.Prof. Dr. Ion Fulga (coordonator), Farm. Pr. Daniela Enache, Fiz. Ruxandra Moculescu (colectiv de redactie), Prof. Dr. Marius Bojita, Farm. Pr. Liliana Cotenescu, Conf. Dr. Maria Titica Dogaru, Prof. Dr. Arpad Gyeresi, Prof. Dr. Sorin Leucuta, Prof. Dr. Dumitru Lupuleasa, Dr. Luminita Oprean, Prof. Dr. Mircea Pavelescu, Ing. Petre Panculescu, Prof. Dr. Valeriu Popoviciu, Conf. Dr. Robert Săndulescu, Conf. Dr. V. Zaharia (consultanţi): Farmacopeea Română Ediţia a X-a Supliment 2000, Ed. Medicală Bucureşti, 2001.
3.Prof. Dr. Ion Fulga (coordonator) Farm. pr. Daniela Enache, Ing. chim. Liliana Stroie, Fiz. Ruxandra Moculescu (colectiv de redactie) Prof. Dr. Sorin Leucuta, Prof. dr. Dumitru Lupuleasa, Prof. dr. Mircea Pavelescu, Conf. dr. Maria Titica Dogaru, Ing. Petre Panculescu, Farm.pr. Liliana Cotenescu, Farm. pr. Rodica Badescu, Farm. pr. Simona Raicu (consultanţi): Farmacopeea Română Ediţia a X-a Supliment 2001 – Ed. Medicală, Bucureşti 2002
4.Ion Fulga: Progrese în domeniul medicamentului. Ed. Medicală, Bucureşti, 2003.
5.Ion Fulga: Farmacologie. Ed. Medicală, Bucureşti, 2004. 2006, 2008, 2010.