Home Vox medici Acad. Constantin Popa - prezentare medic
Vox medici - Doctor Acad. Constantin Popa - prezentare medic
prezentare medic
Acad. Constantin Popa
Medic neurolog
In prezent - medic sef Sectie
Clinica de Neurologie din cadrul
Institutului National de Neurologie
si Boli Neurovasculare Extern
prin concurs, 1962-1964; Intern
prin concurs,
1964-1965; Preparator la Clinica
de Neurologie a Spitalului Clinic
Colentina (I.M.F. Bucureşti),
1965-1968 vezi tot

Acad. Constantin Popa

Academicianul Constantin Popa este seful Clinicii de Neurologie din cadrul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare. In plus, neurologul, distins cu numeroase premii pentru activitatea sa din domeniul cercetarii medicale, este si Presedintele Asociatiei Nationale Romane de Stroke (AVC).

Activitate profesionala

In prezent - medic sef Sectie Clinica de Neurologie din cadrul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare


Extern prin concurs, 1962-1964;
Intern prin concurs, 1964-1965;
Preparator la Clinica de Neurologie a Spitalului Clinic Colentina (I.M.F. Bucureşti), 1965-1968
Asistent universitar – Clinica de Neurologie Colentina, I.M.F. Bucureşti, 1968-1973
« Assistant etranger » al Facultăţii de Medicină din Paris, Universitatea din Paris, prin concurs, 1968-1970.
Şef de lucrări titular, Clinica de Neurologie Colentina (I.M.F. Bucureşti), 1973-1982
Conferenţiar universitar doctor titular, 1982-1990
Şef de catedra, 1982-1991
Şef de departament 1992 până în prezent

Activitate didactica


Membru în Consiliul Profesoral şi în Senat
Profesor universitar doctor, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie « Carol Davila », 1990 şi în prezent.
Medic specialist neurolog, concurs 1969, clasificat primul pe ţară
Medic primar neurolog, gr.III, concurs, 1973, clasificat primul pe ţară
Medic primar neurolog, gr.II, concurs, 1979, clasificat primul pe ţară
Şef de secţie, Clinica de Neurologie Colentina (IMF Bucureşti)
Şef de clinică, Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic « Dr.Gh.Marinescu », 1986 şi în prezent
Doctor în ştiinţe medicale, 1972

Activitate stiintifica

MEMBRU AL UNOR SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE (cele mai importante)

Membru al Societăţii Internaţionale de Neurologie (din 1970)
Membru de onoare al Societăţii Franceze de Neurologie (din 1989)
Membru al Academiei Tiberiene de Neurologie din Napoli, Italia (din 1984)
Membru al Asociaţiei Internaţionale de Neuropatologie (din 1973)
Membru al Academiei de Ştiinţe din New York, 1995
Membru al Societăţii Europene de Stroke, din 1995
Membru cu drept de vot în Board in World Stroke Federation (WSF, New York, USA, 26 august 2005)
Professional Member al American Heart Association and American Stroke Association
Membru în Comitetul Ştiinţific al Central and Eastern European Stroke Society, din 2003 şi în prezent
Membru a 20 societăţi ştiinţifice internaţionale în problematica stroke-ului (USA, Canada, Italia, Franţa, Germania, Suedia, Grecia, Uniunea Medicală Balcanică, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Polonia, Austria, Rusia, Serbia, Argentina, Elveţia, Spania, Portugalia, Australia.

MEMBRU AL UNOR SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI ORGANIZAŢII ŞTIINŢIFICE INTERNE

Preşedintele Asociaţiei Naţionale Române de Stroke (AVC)
Membru în conducerea Societăţii Naţionale de Neurologie
Membru în conducerea Societăţii Naţionale cu privire la Sindromul Metabolic
Secretar al USSM (1973) şi membru al Asociaţiei Medicale Române
Membru al Societăţii Naţionale de Epileptologie
Expert evaluator în cercetarea ştiinţifică din cadrul MEC
Membru în Comisia Naţională de Evaluare Academică
Membru în colectivul de redacţie al Revistei British Medical Journal
Redactor responsabil şi editor al Revistei Române de Stroke (AVC)
Membru în colegiul de redacţie al revistei “Revue Roumaine de Neurologie”, Institutul de Neurologie al Academiei Române

ACADEMII ŞI SOCIETĂŢI ACADEMICE

Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
Membru corespondent al Academiei Române la propunerea Acad.Vlad Voiculescu
Membru titular al Academiei Române la propunerea Acad.N.Cajal
Membru al Academiei Tiberiene, Napoli, Italia
Membru de onoare al Societăţii Academice Franceze de Neurologie
Membru de onoare al Academiei Americane de Neurologie
Membru a 7 societăţi savante în domeniul neuroştiinţelor din Franţa, Italia, USA, Israel, Austria, Ungaria, Germania.

PREZENŢE ÎN „WHO’S WHO”

Leadind Professionals of the World
American Medal of Honor
Enciclopedia marilor personalităţi, Ed.Geneze
Enciclopedia personalităţilor ştiinţifice – Elveţia
Dicţionar enciclopedic al personalităţilor, Editura Enciclopedică Bucureşti, Romania
American Biographical Institute (ABI)
Diploma of Expertise in Nuclear Medicine
Who’s Who Medical – România
Enciclopedia personalităţilor din România
Top 100 Health Professionals, IBC Cambridge England, 2006


Peste 1200 publicaţii (cărţi, capitole în cărţi, tratate şi cursuri, lucrări ştiinţifice publicate în reviste sau rezumate în volume ale unor reuniuni ştiinţifice, etc.).
Peste 500 comunicări (conferinţe, rapoarte, comunicări ştiinţifice propriu-zise sau postere la diverse manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale).
Dintre lucrările publicate, 120 sunt publicate în străinătate, iar 1080 în ţară.
In perioada cât am lucrat ca „assistant etranger” la Facultatea de Medicină din Paris, la Hopital de la Salpetriere, cu Prof.P.Castaigne, Fr.Lhermitte, J.K.Gautier, R.Escourolle, am elaborat 6 lucrări ştiinţifice publicate în USA, Anglia, Franţa. Lucrarea privind infarctul cerebral de arteră cerebrală posterioară, realizată de mine cu care am câştigat concursul la Paris în anul 1989, a fost citată până în prezent de peste 500 de ori în Europa, America, Scandinavia şi alte ţări. Celelalte lucrări au fost citate de 10-20 ori în diferite reviste internaţionale. Dintre lucrările realizate în ţară am putut înregistra peste 400 de citări internaţionale.

CONFERINŢE, SEMINARII, DOCUMENTĂRI ÎN STRĂINĂTATE

In perioada 1968-1970 am lucrat la Clinique des Maladies du Systeme Nerveux - Prof.P.Castaigne, Clinique de Neurologie et Neuropsychologie - Prof.F.Lhermitte, Hopital de la Salpetriere, Paris, in Laboratoire de Neuropathologie "Charles Foix" cu Prof.R.Escourolle şi Laboratoire de Neurophysiologie Comparee, Universite de Paris, Faculte des Sciences cu Prof.P.Buser.
Austria – Viena, 1981, 1982, 1983
Bulgaria – Sofia, Varna, 1978,1980
Franţa – Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpelier, Nancy – 1968-1970, 1978, 1982, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005
Germania – Hamburg – 1984
Italia – Roma – 1985
Suedia – 1995
Chişinău – 1992
USA – Cleveland, Boston, San Diego, New York, Miami, Cincinati, Seattle, 1993, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005

RECUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

Cele mai multe lucrări la care sunt autor sau coautor se referă în principal la patologia vasculară cerebrală, scleroza în plăci, epilepsia, etc. , la cercetările cu izotopi radioactivi efectuate timp de 10 ani cu 99Tc şi 133Xe şi metode originale de explorare neurovasculară introduse de mine pentru prima dată în ţara noastră şi cercetări în alte domenii ale neuroştiinţelor.
Cele aproape 1600 de citări ale lucrărilor mele, acelea din revistele externe, se referă la reviste de specialitate din Anglia, Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, Suedia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Serbia (Iugoslavia), Norvegia, Portugalia, Polonia, Spania, USA, Ungaria, R.Moldova, Argentina, Spania.
In anul 1995 am reprezentat România la Conferinţa Mondială cu privire la Stroke (AVC) organizată sub egida OMS la Helsingborg, în care s-a semnat un protocol ştiinţific mondial cu evaluări până în anul 2020.
In acelaşi an, am înfiinţat primul Institut de Studiere a Bolilor Cerebrovasculare (neurovasculare) – I.B.C.V. din centrul şi Sud-Estul European.
De la această dată, anual, am condus şi organizat 9 congrese anuale de Stroke şi în prezent cel de-al 10-lea, cu participare internaţională.
In aceeaşi perioadă, IBCV a elaborat un număr de peste 1200 de lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate la cele 14 Conferinţe Europene de Stroke şi la cele 4 Congrese Mondiale de Stroke, precum şi la sesiunile anuale ale institutului.
In calitate de Director al I.B.C.V. am participat cu lucrări la toate aceste manifestări, iar colaboratorii au realizat 9 volume de cercetări, publicate în Revista Română de Stroke, condusă şi înfiinţată de mine.
In calitate de specialist în domeniu am fost desemnat referent în comisiile internaţionale de specialitate şi în revistele de specialitate din USA (Stroke) şi Europa Occidentală.
In anul 2005 am realizat prima reţea de Telestroke din zona centrală şi sud-est Europeană, în colaborare cu Info World şi Alcatel.

CONTRIBUŢIILE ORIGINALE CU IMPACT INTERNAŢIONAL AU FOST:

- In perioada 1974-1980 am introdus pentru prima dată la noi utilizarea izotopilor radioactivi în studiul hemodinamic al circulaţiei cerebrale, după o activitate la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele de 1 an, de 2 luni la Hamburg, 1 lună la Bordeaux şi 1 lună la Lund;
- Am înfiinţat primul laborator de hemodinamică cerebrală din ţară utilizând radionuclizi şi gammacamera;
- Am introdus pentru prima dată la noi metodologia de studiu a debitului sanghin cerebral loco-regional, utilizând 133Xe intracarotidian;
- Am introdus o metodă originală de diagnostic rapid (60 sec.) a ocluziilor arteriale cervico-cerebrale utilizând Tc99m injectat în vena cubitală;
- Am introdus în practica de cercetare metodologia de determinare a timpului de circulaţie transcerebral şi a timpului de circulaţie braţ-creier;
- Am introdus pentru prima dată la noi metodologia modernă de studiu anatomic al leziunilor arteriale cervico-cerebrale după Fisher, Yates şi Hutchinson;
- Din 1986 am introdus în clinică, pentru prima dată la noi în ţară metodologia de explorare a sistemului arterial cervico-cerebral utilizând tehnologia ultrasonografiei Doppler;
- In 1987 am realizat primele determinări Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT) la noi în ţară, publicând studii cu privire la tumorile şi leziunile vasculare cerebrale;
- Am introdus în clinică metodologia Kurtzke de evaluare a invalidării neurologice de evoluţie în scleroza multiplă;
- Am introdus 10 metode noi de explorare la bolnavii vasculari cerebrali, pentru diagnosticul precoce al leziunilor arteriale cervico-cerebrale;
- Am finalizat un contract de cercetare pe o durată de 3 ani (1977, 1978, 1979) cu Academia de Stiinţe Medicale cu privire la problematica atacului ischemic tranzitor, cele 3 volume de cercetare fiind acceptate de Academie;
- In monografia: "Gamma-angioencefalografia" (C.Popa, Marina Ticmeanu, I.Suseanu) apărută la Editura Medicală sunt sintetizate contribuţii originale;
- Am realizat prima staţie pilot din ţară cu privire la atacul ischemic cerebral tranzitor;
- Am elaborat 10 capitole din: "Tratatul de Neurologie" (sub.red.C.Arseni) apărut în perioada 1981-1984 în 5 volume (8 părţi) ;
- In colaborare, am realizat monografiile: "Medicina Nucleară în diagnosticul clinic", "Metode de neurofiziologie clinică", "Tomografia computerizată de monoemisie şi de transmisie", "Diagnosticul neurologic" şi altele ;
- Organizarea Primei Conferinţe Naţionale de Stroke din Romania cu participare internaţională, 5-6 noiembrie 1998, Bucuresti;
- Organizarea celei de-a II-a Conferinte Nationale de Stroke cu participare internaţională, 28-29 octombrie 1999, Piatra Neamt.
- Organizarea celei de-a III-a Conferinte Nationale de Stroke cu participare internaţională, care s-a desfasurat la Constanta in perioada 21-22 septembrie 2000.
- Organizarea celei de-a IV-a Conferinţe Naţionale de Stroke cu participare internaţională, care s-a desfăşurat la Craiova în perioada 3 - 5 octombrie 2001.
- Organizarea celei de-a V-a Conferinţe Naţionale de Stroke cu participare internaţională, care s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 3-4 octombrie 2002.
- Organizarea celei de-a VI-a Conferinţe Naţionale de Stroke cu participare internaţională, care s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 2-3 octombrie 2003.
- Organizarea celei de-a VII-a Conferinţe Naţionale de Stroke cu participare internaţională, care s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 14-15 octombrie 2004.
- Organizarea celei de-a VIII-a Conferinţe Naţionale de Stroke cu participare internaţională, care s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 6-7 octombrie 2005.
- Organizarea celei de-a IX-a Conferinţe Naţionale de Stroke cu participare internaţională, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 12-13 octombrie 2006.
- Colaborarea cu Departamentul Clinic al Universităţii din Edinburgh, în cadrul unui trial internaţional cu privire la utilizarea anticoagulantelor în ictusul cerebral acut (şef program: Prof.Peter Sandercock).
- Finalizarea unui contract de colaborare cu Prof.D.H.Barer - University of Newcastle - Newcastle General Hospital, cu privire la ictusul cerebral acut.
- Participarea la Paneuropean Consensus Meeting on Stroke Management, 8-10 nov.1995, Helsingborg, Sweden - Organizarea Unităţii de Stroke în cadrul Institutului de Boli Cerebrovasculare.
- Participarea la 12 studii ştiinţifice multicentrice
internaţionale şi mondiale în perioada 1981 şi în prezent.
- Participarea la 2 granturi, în urma concursului din 2005, de cercetare de excelenţă internaţională – 96 puncte:
„Studiul molecular şi genetic al compartimentului neurovascular şi al unor factori de mediu posibil implicaţi în procesul de îmbătrânire a creierului”;
„Accidentele vasculare cerebrale ischemice: influenţa neurotrofinei 3 şi a citokinelor inflamatorii asupra evoluţiei şi capacităţii de răspuns imun a organismului. AVC-NT3-CK”.


Cercetările originale pe care le-am efectuat şi care sunt cel mai des citate în lucrările ştiinţifice internaţionale se referă la :
1.Mecanismul infarctului de arteră cerebrală posterioară, citată de peste 400 de ori ;
2.« Perfuzia de lux » în ocluzia arterială cervicală ;
3.Sindromul de hemoabatere (Steale Syndrome) ;
4.Mecanismele de autoreglare în ocluziile arteriale cervico-cerebrale ;
5.Timpul de tranzit transcerebral ;
6.Semnalele microembolice cerebrale ;
7.Fibrinoliza în stroke ;
8.Unităţile de Stroke (Urgenţe Neurovasculare) ;
9.Encefalopatia hepatică experimentală ;
10.Zona de penumbră în stroke – zona de mismatch ;
11.Tratamentul anticoagulant în stroke-ul ischemic ;
12.Transient Ischemic Atack;
13.Neuro Heart Diseases.

Premii

Premiul „Victor Babeş” al Academiei Române (1981) pentru contribuţii originale privind Fluxul Sanghin Cerebral
Premiul „Nicolae Paulescu” al Academiei de Ştiinţe Medicale, pentru modernizarea explorărilor de fiziologie şi fiziopatologie nevraxială (1996)
Premiul de excelenţă în domeniul cercetării ştiinţifice biomedicale
Premiul de excelenţă în domeniul medicinei nucleare
Premiul de excelenţă în domeniul cercetărilor neurovasculare
Diploma de excelenţă în domeniul epileptologiei
Diploma de excelenţă în domeniul neurocardiologiei şi aterosclerozei
Diploma de Excelenţă Academică, UMF „Carol Davila”, 2004
Ordinul Naţional „Steaua României în gradul de cavaler”, 2002